2022 USA Cycling Mountain Bike National Championships - July 18 - Day 1: XC Non Champ 15+; XC Non Champ 13-14
2022 USA Cycling Mountain Bike National Championships - Day 1 - NCXC